Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Äntligen fungerar kommunens växel igen!


Harriet Hjelm arbetar i Sollentuna kommuns växel och reception.

I flera månader har det varit stora problem med telefonin, men sen en av huvudkomponenterna i växeln bytts ut ska allt nu fungera.
– Vi hoppas på normalläge igen, säger Britt Holmberg, chef för receptionsservice, och Mikaela Nissander, driftoperatör.

Svårt att nå anknytningar
Problemen började redan i november, då det blev svårt att ringa ut och in och svårt att nå växelns anknytningar. I början av december gjordes därför en omstart av växeln, vilket gjorde att tekniken fungerade bra ett tag. Men efter trettonhelgen blev det trassel med tekniken i växeln. Telefonerna hos Turebergsskolan och Kulturskolan, Kunskapsparken och i delar av Helenelundsskolan, slogs ut fullständigt.

Kämpigt för hemtjänsten
– Men de drabbades inte så hårt eftersom både lärare och elever hade lov. Däremot var det kämpigt för hemtjänsten i Häggvik och Norrviken som drabbades hårt, liksom för socialkontoret, som var oroliga för att ha missat viktiga samtal, t ex om misshandel, berättar Britt Holmberg.

Under en helg i mitten av januari byttes en av komponenterna i växeln ut, och Britt Holmberg hoppas att det nu bara ska vara smärre problem kvar.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61