Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Flexibel skolstart fortsätter

Trots kritik från Skolverket fortsätter Sollentuna kommun försöket med flexibel skolstart.

Enligt skolverket ger inte skollagen möjlighet till intagning vid vårterminens start. Regeringen har tillsatt en utredning om möjligheten till flexibel skolstart och innan en lagändring kommit till stånd ska man enligt Skolverket inte tillämpa vårterminsintagning i grundskolorna.

Eftersom Sollentuna kommuns trotsat lagen utnyttjade sammanlagt fem elever i kommunen möjligheten till flexibel skolstart vid vårterminens start i januari.

Riksdagsledamöter besökte Sollentuna
Flexibel skolstart var en anledning till att två moderata ledamöter från riksdagens utbildningsutskott, Anna Ibrisagic (m) och Tobias Billström (m), den 4 februari besökte Sollentuna. Rudbecksskolans kursutformade program i ett treterminssystem och den kommunala friskolan Rösjöskolan var även de föremål för besöket.

Enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m) blev besökarna imponerade av Sollentunas utbildningssatsningar.
– Riksdagsledamöterna kan ta med sig erfarenheterna från Sollentuna till riksdagen. Riksdagens utbildningsutskott ska bland annat snart ta ställning till ett förslag från gymnasiekommittén vars innehåll vi anser vore att ta ett steg tillbaka, säger Maria Stockhaus.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61