Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Gammalt och nytt möttes på miljö- och hälsoskyddsnämnden

Gunilla Ihrén är ny chef på miljö- och hälsoskyddskontoret i Sollentuna kommun.
– Jag ser fram mot att arbeta med frågor som verkligen berör folk, säger den nya chefen.

Gunilla Ihrén är civilingenjör med kemiinriktning. Hon kommer närmast från en tjänst som VD på företaget Springlife (tidigare QWC), där hon varit vd sedan 2000. Hon har tidigare arbetat på bland annat SIS, Standardiseringen i Sverige, med miljömärkningarna Svanen och EU-blomman, samt på CANEA Consulting Group.

Du når miljö- och hälsoskyddskontoret och Gunilla Ihrén på tel 579 214 81


Kommunstyrelsen uppvaktade miljö- och hälsoskyddsnämnden med en blomma på
70-årsjubileet. Från vänster: nuvarande nämndsordförande AnnMargrethe Ericsson (m), kommundirektör Ulf Bergh, oppositionsråd Roland Grip (s) och Lennart Gabrielsson (fp).

Den tidigare chefen för miljö- och hälsoskyddskontoret Åke Klaesson lyckönskar nya chefen Gunilla Ihrén.


Hälsovårdsnämnden 70 år

Miljö- och hälsoskyddsnämnden firade 70-årsjubileum den 29 januari. Till jubileet har kommunarkivarie Annika Holmberg, på uppdrag av nämndens nuvarande ordförande AnnMargrethe Ericsson (m), sammanställt en skrift om kommunens hälsovårdsarbete genom tiderna. Skriften heter Avträden, avfall och Abba och skildrar nämndens tillkomst (januari 1934) och historia. Uppgifterna är till största delen hämtade ur miljö- och hälsoskyddsnämndens eget arkiv som upptar cirka 30 hyllmeter handlingar. Ur det myller av ärenden som nämnden behandlat genom åren har Annika Holmberg gjort ett urval.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61