Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Här går alla till jobbet med glädje

 – Tänk om alla fick gå till jobbet med sådan glädje som våra deltagare! Jag kan bli riktigt avundsjuk ibland, det säger Anita Karlsson, handledare på Hobbylagret, en av Sollentunas dagliga verksamheter.


Barbro och handledaren Anita hjälps åt i Hobbylagrets butik.


Andrej på Handtaget gillar att sortera glaspärlor i små plastpåsar. 200 pärlor i varje påse.


Hobbylagrets Sandra prismärker lim genom att skriva på frystejp.

Hobbylagret och Handtaget finns i samma ljusa lokaler i Häggviks centrum. Alla deltagare är lindrigt till måttligt utvecklings-störda och alla kan vara med och jobba.
Inne på Hobbylagret är hyllorna fulla med pysselföremål, pärlor, färger och servetter. Vid ett bord sitter Gabriella Berggren, Sandra Ottosson och Barbro Bjurman. Gabriella har en bricka framför sig. Där finns ett papper med runda ringar och i varje ring lägger Gabriella två glaspärlor. På det sättet kan hon vara säker på att det blir 200 pärlor i varje plastpåse. Gabriella arbetar fort och har redan fyllt elva påsar trots att hon bara hållit på i två timmar.
Barbro prismärker pärlorna. Hon skriver priset för hand på en bit frystejp, efter att ha tittat på en lapp där Anita Karlsson skrivit upp varans pris med och utan moms. Sandra sitter längst in vid fönstret och prismärker lim på samma vis.

Alla kan vara med
– Det går att förenkla många uppgifter så att alla kan vara med. Det är viktigt att deltagarna inte behöver känna att de misslyckas, säger handledare Anita Karlsson och samordnaren Anders Rydvall.
Handtaget består av två grupper. ”Innegruppen” åtar sig gärna legoarbete, t ex paketering, sortering eller kuvertering. Gruppen jobbar åt kommunen och åt olika företag.

Behöver alltid nya jobb
– Vi behöver alltid nya jobb! Våra deltagare tycker ofta att det är roligt att utföra arbetsuppgifter som andra kanske ser som monotona. Man känner att man lär sig utföra ett arbete så bra som möjligt och upplever att man är behövd berättar Anders Rydvall.
Vid elvatiden kommer Handtagets ”utegrupp ” in för att äta lunch. Lasse Fredblad, Michael Smith och Johan Pilenvik har, tillsammans med två personal, levererat varor och de har kört till Hagby-tippen med sorterade sopor. På eftermiddagen ska de till Norrgåden med medicin. Andra arbetsuppgifter för ”utegruppen” kan vara att dela ut post eller bud mellan kommunala verksamheter eller att sköta affischering på kommunens anslagstavlor. De kan också klippa gräs eller skotta snö åt pensionärer som blivit beviljade hjälp genom hemtjänsten.
– Vi tar lite betalt för det trädgårdsarbete vi utför, men eftersom vi är en kommunal verksamhet är det svårt för oss att ta betalt för de legoarbeten vi gör. Vi vill gärna att uppdragsgivaren istället anordnar något trevligt, en resa, middag eller annat, säger Anders Rydvall.

Richard författar
Handtaget har också en egen författare, Richard von Braun, som skriver underfundiga och fartfyllda historier. Han har givit ut boken Tankar vid en sönderslagen ruta, med illustrationer av Monica Svahn. Boken finns att köpa på Nyfiket i Häggviks centrum.
Richard är synskadad och kan inte skriva själv utan talsyntes. För att få lite omväxling brukar han ibland byta språk och låta datorn tala engelska eller tyska.
– En historia tar flera dagar att skriva. Det blir väl aldrig färdigt, skrivandet, säger Richard.

 

Handtaget och Hobbylagret
 

Här finns sammanlagt 13 deltagare. De har alla daglig verksamhet genom LSS, Lagen om stöd och service. De flesta varvar sitt arbete på Handtaget eller Hobbylagret med studier på Särvux. Att vara på ”jobbet” innebär inte bara arbete för deltagarna, utan också att t ex samlas och läsa tidningen tillsammans och att diskutera vad som händer i världen. Varje fredag anordnas studiebesök eller utflykter i någon form och varje år gör man en resa till Åland. Alla deltagare får så kallad habiliteringsersättning, 35 kronor om dagen, för att de deltar i verksamheten.
Hobbylagret säljer hobbymaterial till t ex dagis, dagmammor, eller äldreboenden, i kommunal eller privat regi.
Handtaget kan anlitas av företag eller organisationer. Tel 96 82 63.
Nyfiket, som också ligger i Häggviks centrum, säljer arbeten som deltagarna i omsorgens verksamheter gjort. Tel 35 78 89.

 

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61