Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hubbe har sett Sollentuna växa fram

Ernfrid Hübner har sett det moderna Sollentuna växa fram. Han är också en av de personer som bidragit till att kommunen ser ut som den gör.

Mark- och exploateringsingenjören som arbetat 43 år i kommunen är ganska nöjd med hur det blivit.
– Kommunen har förändrats otroligt! Sollentuna idag är ett väldigt fint samhälle, förändrat, förtätat och planlagt.

Turebergs gård, Viby, Sjöberg, Edsberg och Rotsunda gård är några av de kommundelar som Ernfrid Hübner jobbat med under sin långa karriär. När han började arbeta i Sollentuna fanns inte vissa delar av kommunen. Andra har ändrat utseende helt eller delvis.

Hubbe, som han kallas, började som mätningsbiträde i Sollentuna köping 1961.
– Det var en dynamisk period i Sollentuna med många mätningsuppdrag. Järvafältet skulle kartläggas eftersom man tänkt exploatera det. Där lade vi ner mycket jobb, berättar Hubbe, som också varit med om att mäta Turebergs gård, där centrumområdet och Malmvägen ligger.

Han avancerade till mättekniker, ett arbete som han hade i 19 år. Men 1979 var det dags att pröva något nytt. Hubbe började arbeta med mark- och exploateringsfrågor.
Jobbet visade sig vara både viktigt och roligt.
– Det gäller att få folk att medverka och att förstå vilka rättigheter och skyldigheter kommunen har. Lagar och avtal är inget man bara kan trampa på.
Bland det första Hubbe fick göra på sin nya post var att delta i förtätningen av Viby. Bland annat skulle kommundelen planläggas och alla gator skulle breddas. Därför måste mark lösas in.

En jobbig tid

– Fastighetsägarna skulle lämna ifrån sig några meter av tomten, så en eller annan häck rök. Ägarna tyckte att de fick ganska dålig ersättning för marken. Och när gatorna byggts ut krävdes gatukostnader in från fastighetsägarna. Det var en otroligt jobbig tid och många kände bitterhet. Men idag har såren läkt.
Det sista av de riktigt stora jobben i Sollentuna som Ernfrid Hübner hann vara med om var breddningen av järnvägspåret i mitten av 90-talet.
Hubbe, som fyllde 63 i höstas, tänker nu ägna sin tid åt sina fritidsintressen, att resa och att cykla. Stugan i Undersåker i Jämtland har givit Hubbe idén till ett nytt projekt.

– I sommar ska jag cykla från Undersåker till Stockholm. Det är ungefär 60 mil.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61