Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Jennie Hertzman (s) - ung politiker som vill ha ett rättvisare samhälle

Sollentunajournalen kommer att porträttera våra lokala politiker i detta och kommande nummer. Förutom att beskriva personerna ska vi ta upp några viktiga framtidsfrågor; hur ska kommunen klara att tillgodose behoven hos en befolkning där de äldre ökar i antal samtidigt som de yngre, yrkesaktiva, blir allt färre? Här svarar den yngsta ledamoten i kommunfullmäktige, Jennie Hertzman, hur hon ser på framtiden.
 

Först ut i raden av politiker är Jennie Hertzman, en ung, viljestark tjej som liksom de flesta ungdomar var arg på det mesta och tyckte mycket var dåligt när hon gick i skolan. Hon hittade en ventil genom Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) där hon inte bara fick pysa ut sin ilska, utan också göra något av den. Det var 1999. Nu ägnar hon två till tre kvällar i veckan plus många helger till sitt politiska arbete.


 

SollentunaJournalen träffar Jennie Hertzman i hennes nyinköpta tvåa med pentry på Malmvägen. Vi sitter på varsin pinnstol i vardagsrummet och dricker juice bland målarburkar, verktyg och tidningspapper. Hon har ambitionen att göra om lägenheten själv och ursäktar sig lite för att hon inte hunnit göra mer ännu. Heltidsjobbet på Runan i Viby och hennes politiska åtaganden tar både tid och energi. Hon har fått lägga flöjten på hyllan och pysslandet med att göra små kort och måla hinner hon inte alls med nuförtiden.

Hennes politiska engagemang började redan när hon gick i skolan här i Sollentuna. Hon uppfattade så många orättvisor runt omkring sig. En av de första var att hennes kompisars föräldrar, som kom från andra länder med höga utbildningar, inte fick jobb här. Hon gick med i SSU Sollentuna, var dess ordförande i drygt tre år och blev snart aktiv i Sollentuna Arbetarekommuns styrelse. 2002 blev hon invald i kommunfullmäktige.

Genom sitt politiska engagemang vill hon se en skillnad. Hon vill kunna se tillbaka på något som hon tidigare varit arg på och kämpat mot, som nu ändrats:
– Jag tror och hoppas att jag redan har uppnått något i och med att jag sitter med i kommunfullmäktige och diskuterar till exempel ungdomspolitik. Det finns inte så många ungdomar i Sollentunapolitiken. Jag har en viktig plats som jag vill ta ansvar för.

Integrations- och demokratinämnd
I så unga år faller det sig naturligt att Jennie Hertzman för de ungas talan. Tidigare satt hon med i gymnasienämnden och sedan den inrättades vid årsskiftet är hon ledamot i integrations- och demokratinämnden. Den ansvarar för att samordna kommunens flykting- och invandrarverksamhet och för övrig integrationsverksamhet, som till exempel hur unga och gamla lever tillsammans. Den ansvarar också för att samordna kommunens demokratiarbete, som bland annat innebär att lämna förslag på hur vi Sollentunabor får större möjligheter att påverka och ta del av politiska beslut.

Måste lyssna på de unga
Jennie Hertzman menar att vi inte får glömma att fånga upp de ungas åsikter:
– Det är ju barnen och ungdomarna som är vår framtid och borde vara dem som vi ska satsa på om vi ska tänka långsiktigt. Om barnen känner sig sedda från början är det lättare för dem att uttrycka sin vilja och sina behov. Det är vårt ansvar att lyssna på dem och deras föräldrar, lärare, fritidspersonal och alla dem som finns kring barnen och ungdomarna.
Inom SSU har hon arbetat mycket för ensamma flyktingbarn, som far illa när de kommer till Sverige och i dagarna lägger de fram en motion om det.

Hur ska de unga klara de gamla?
Jennie Hertzman vill med andra ord föra fram de ungas talan. Nu står vi inför det faktum att andelen unga minskar och andelen äldre ökar i Sollentuna liksom i övriga Sverige och i större delen av världen. Hur tycker hon att kommunen ska klara sina åtaganden i framtiden, när andelen yrkesverksamma, som ska försörja alltfler pensionärer minskar? På den frågan hittar den unga politikern snabbt ett svar kopplat till det som hon i början av intervjun gav som ett exempel på en orättvisa som fick henne att börja engagera sig politiskt, nämligen alla de som kommer till Sollentuna från andra länder och går utan jobb:
– Vi har massor av människor i Sollentuna, både från andra länder och födda här i Sverige, som vi inte tagit vårt ansvar för fullt ut, de får inte möjlighet att tillföra det de kan. Vi borde utnyttja dem som kommer hit från andra länder med sin kompetens. I första hand handlar det om integrationen; att göra något åt utanförskapet, att validera betyg, att ändra attityderna hos arbetsgivare för att få bort den diskriminering som förekommer på arbetsmarknaden och att satsa på svenskundervisningen. Det är också viktigt för barnen att se sina föräldrar ta del av samhället. Idag är det många gånger barnen som kan svenska bättre och förstår det svenska samhället bättre. Det är barnen som får lära föräldrarna och inte tvärtom. Då är det inte så konstigt om det går snett när föräldrarna försöker sätta gränser och uppfostra sina barn. På det viset ger vi inte barnen det största framtidshoppet.
Jennie Hertzman går också in på att vi borde göra något åt alla sjukskrivningar. Hon menar att politikerna måste lyssna på alla som arbetar så att de kan fatta beslut som gynnar arbetssituationen. Hon glöder när hon talar om sådant som hon tycker är fel, samtidigt som hon har lätt för att skratta. Hon har en härligt ungdomlig, positiv och stark drivkraft att vilja vara med och förändra och är övertygad om att hon precis som alla andra som vill kan vara med och påverka den värld vi lever i så att den blir mer rättvis.

Om Jennie Hertzman

Födelseår: 1982
Familj: Pojkvän, mamma, pappa och två systrar
Född och uppvuxen: i Sollentuna
I Sollentuna är det bästa: att det är nära till allt - centrum, vatten, skog och stan - och att det både finns lugna och livfulla områden.
Det sämsta i Sollentuna är: att det finns för lite bostäder, speciellt mindre hyresrätter.
Arbetar: som elevassistent och fritidspedagog på 10-12-årsverksamheten på Runan i Viby
Fritiden: går till att fixa den nya lägenheten och att umgås med familj, pojkvän och kompisar
Drivs av: en tro på att det går att förändra saker som man tycker är fel
Brinner för: demokrati och rättvisa, allas rätt till lika möjligheter
Om fem år: ”har jag pluggat klart utredningssociologi, som jag söker till på Stockholms Universitet, och kanske börjat jobba med att ta reda på hur samhällets olika grupperingar och kulturer ser ut”
Sagt om Jennie: ”Intelligent, engagerad, empatisk, stark och vill mycket” (Ann Rosén, barndomskamrat och s-ledamot i kommunfullmäktige)

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61