Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Elektronisk info om val till skola och förskola

Vilka skolor, daghem eller dagbarnvårdare finns det i Sollentuna och hur söker man plats? Titta på kommunens webbplats, www.sollentuna.se, under rubrikerna Skola och utbildning respektive Förskoleverksamhet för att få veta.

Här finns regler och taxor såväl som beskrivande texter från de olika skolorna och förskoleverksamheterna. Informationen är nyligen uppdaterad.

Förutom informationen på webbplatsen finns i år informationsfoldrar. Att välja skola i Sollentuna 2004 delas ut till alla föräldrar med barn i skolåldern. I Sollentuna kan du välja skola redan när ditt barn är 4 år gammalt.

Att välja förskoleverksamhet i Sollentuna 2004 finns tillgänglig bl a på Barnavårdscentralen, öppna förskolorna, på biblioteket och i Turebergshusets reception.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61