Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hembygdsforskare får egen väg

Plan- och fastighetsutskottet har beslutat döpa gång- och cykelvägen efter Edsvikens västra strand från Segeludden till Landsnoravägen till Nils Göranssons promenad. Nils Göransson (1901-1995) var hembygdsforskare och rektor i Sollentuna.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61