Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna

Från och med mitten av december styrs Sollentuna av fyra partier, nämligen moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna. Kristdemokraterna har anslutit sig till den politiska plattform som de övriga partierna tidigare enats kring.

Viktiga begrepp i plattformen är bland annat valfrihet, effektivitet i verksamheten och oförändrad skatt. Kristdemokraterna har fått vice ordförandeposten i den nya inte-rations- och demokratinämnden. Posten innehas av Carlos Romero.

I övrigt behåller de nämndledamöter som fullmäktige tidigare utsett sina uppdrag.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61