Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Klubbat och klart – golfbanan såld

Kommunstyrelsen har beslutat sälja Sollentuna golfbana till Sollentuna Golfklubb. Det totala priset blev cirka 9 miljoner kronor. Golfklubben har länge velat köpa fastigheterna. I det avtal som skrivits står att kommunen gärna vill återköpa marken om golfklubben någon gång vill sälja den. Kommunstyrelsen var inte enig om att sälja golfbanan. Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Partiernas huvudsakliga invändningar var att priset är för lågt och att golfbanan är en viktig del i kommunens markreserv.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61