Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Krematoriet behöver högre skorsten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar att skorstenen på Silverdals krematorium bör höjas, något som nämnden tänker meddela miljödomstolen. Miljödomstolen har tidigare ålagt Sollentuna församling att ta prover på marken i krematoriets omgivningar för att mäta kvicksilverhalten. Därefter skulle Länsstyrelsen, enligt domstolen, besluta om vilken höjd skorstenen bör ha. Länsstyrelsen anser att skorstenen ska vara 16 meter hög, vilket Sollentuna församling överklagat till miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt. Domstolen har nu begärt ett yttrande från nämnden, som alltså håller med om att skorstenen bör höjas. Man måste också ta hänsyn till den bebyggelse som kommer sydost om krematoriet, menar nämnden.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61