Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Matematikkunskaper undersökta

Sollentuna har för andra året deltagit i en matematikundersökning där sju kommuner medverkar.

Resultaten i matematikundersökningen år 3 i Sollentuna skolor, visar en förbättring sedan förra undersökningen 2000 när det gäller sifferuppgifter och tal som fattas, medan elevernas förmåga att lösa problemtal och statistikuppgifter är oförändrad. Bäst resultat fick Ekbacka, Grodan, Rälsen och Sofielund.

Resultaten för år 8 i Sollentunas skolor visar en försämring när det gäller elevernas förmåga att lösa sifferuppgifter och problemtal och en liten förbättring när det gäller förmågan att lösa statistikuppgifter. Bäst på alla delområden är eleverna i Sollentuna musikklasser. Edsberg, Gillbo och Runan är också mycket bra. De sämsta resultaten har Turebergsskolan, Sollentuna International, Mikaelskolan och Trollholmen.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att de skolor som fick ett dåligt resultat ska svara på varför det blev så och vilka åtgärder skolorna tänker vidta för att förbättra resultaten.

Undersökningen är gjord av den så kallade PRIM-gruppen på Lärarhögskolan, som i en rapport redogör för att elever med stora brister i matematik får mer problem i skolan än andra. Dessa elever kan bland annat ha svårt att förstå lärarens förklaringar, kan inte lösa uppgifterna på rätt sätt, är okoncentrerade och har stora problem med läsning och skrivning.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61