Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nämndprotokoll på webben

Nu kan du läsa de politiska nämndernas protokoll på Sollentunas webbplats.

– Det kommer att underlätta både för politikerna och för allmänheten. Nämndprotokoll på webben är något som varit efterfrågat i många år, säger kommunsekreterare Annika Sabel.

Samlingssida om nämnderna
Sollentunas webbplats har fått en samlingssida som ska innehålla all information om nämndernas sammanträden. Här finns ärendelistor, protokoll och uppgifter om var och när nämnderna sammanträder i.
 
Protokollen kommer att finnas på webbplatsen så snart som möjligt efter att de justerats, något som kan ta upp till två veckor. Vissa uppgifter i protokollen tas bort när de läggs ut på webben på grund av sekretesslagen eller person-uppgiftslagen.

Du hittar mer information om vad som händer i nämnderna på Sollentunas webbplats www.sollentuna.se under länken Aktuellt från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige/nämnderna.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61