Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ny förskola i Kvarnskogen

En ny förskola bör byggas i Kvarnskogen. Det menar barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att projektera och bygga en förskola med ca 420 kvadratmeters bruttoarea i Kvarnskogen. Mellan 50 och 60 barn ska få plats där. Nämnden anser att kommunen ska äga byggnaden.

Beslutet om att föreslå att en ny förskola byggs i Kvarnskogen kom efter att nämnden fått veta hur kösituationen till kommunens förskolor ser ut.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61