Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ska nytt bolag ge billigare taxor?

Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda om man kan inrätta ett nytt infrastrukturbolag i Sollentuna, hur ett sådant skulle kunna se ut och om det skulle kunna ge någon vinst. Det har kommunstyrelsen beslutat. Kommunledningskontoret ska ta reda på om t ex Sollentuna Energi, VA-verket, Sollentuna gator och den sophantering som kommunen ansvarar för kan samordnas och effektiviseras. Dessa aktörer, som främst har sin verksamhet på, i och kring kommunens gator, skulle i så fall kunna slås ihop till ett bolag, menar kommunstyrelsen.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61