Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Släta väggar i simhallen

Golv och väggytor i Sollentuna sim- och sporthalls duschutrymmen bör omgående renoveras så att de blir släta, hela och lätta att rengöra så att de inte utgör någon fara utifrån smittskydds- och olycksfallssynpunkt. Det har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat. Nämnden har också beslutat att simhallen senast den sista januari i år ska redovisa hur andra brister som upptäckts vid en inspektion ska åtgärdas. Nämnden menar också att simhallen bör tänka över hur de fortlöpande reparations- och underhållsarbetena ska organiseras, samt undersöka om man kan förlänga bassängerna till 50 meter vid den planerade ombyggnaden.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61