Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Språngbräda utsätts för konkurrens

Socialnämnden har beslutat att konkurrensutsätta Åkerbo korttidsboende, den så kallade språngbrädan för hemlösa, från och med nästa årsskifte. Åkerbo korttidsboende startade 2000 och erbjuder hemlösa ett drogfritt korttidsboende. Meningen är att de hemlösa sedan ska slussas vidare till egen bostad.

Beslutet om konkurrensutsättning kommer efter att en utvärdering av verksamheten gjorts. Nämnden har godkänt utvärderingen och beslutat att konkurrensutsätta Åkerbo från och med årsskiftet 2004-2005. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet om konkurrensutsättning.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61