Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nej till trängselavgifter

Sollentunas befolkning vill inte ha trängselavgifter. Därför har kommunfullmäktige skickat ett brev till regeringen för att hemställa om att regeringen inte lägger förslag om att införa trängselavgifter i trafiken.

Lokal folkomröstning
Den 14 september, samtidigt som EMU-omröstningen, hölls en lokal folkomröstning om införandet av trängselavgifter. Cirka 72 procent av alla röstberättigade i Sollentuna deltog och av dem sade 79,5 procent nej till införandet av trängselavgifter medan 16,1 procent svarade ja. I elva andra kommuner runt Stockholm anordnades liknande folkomröstningar. Av samtliga deltagare i de 12 kommunerna röstade 81 procent nej medan 15,1 procent röstade ja till trängselavgifter.
Detta visar klart och tydligt att varken Sollentuna eller de elva andra kommunerna tycker att trängselavgifter är en god idé, menar kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m), som undertecknat brevet. Därför bör regeringen inte lägga någon proposition om trängselavgifter utan istället uppmana Stockholms stad och de övriga kommunerna att lösa de regionala trafikproblemen i samverkan, anser Torbjörn Rosdahl.


Notiser
Nej till trängselavgifter
Kristdemokraterna är med och styr i Sollentuna
Klubbat och klart - golfbanan såld
Ska nytt bolag ge billigare taxor?
Hembygdsforskare får egen väg
Språngbräda utsätts för konkurrens
Nämndprotokoll på webben
Släta väggar i simhallen
Krematoriet behöver högre skorsten
Matematikkunskaper undersökta
Elektronisk info om val till skola och förskola
Ny förskola i Kvarnskogen

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61