Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ny lag om skydd mot olyckor

Den första januari i år trädde en ny lag om skydd mot olyckor i kraft. Lagen betonar den enskildes och kommunens ansvar för att förhindra olyckor.

Från och med 1 januari i år ersätter en ny lag den så kallade räddningstjänstlagen. Den nya lagen heter ”Lagen om skydd mot olyckor” och innehåller bestämmelser om de olycksförebyggande åtgärder som enskilda individer, enskilda företag ska vidta. Lagen innehåller också regler om vad staten och kommunerna ska göra för att så långt möjligt förhindra att olyckor av olika slag inträffar.
– Den nya lagen har ett annat fokus än tidigare lagstiftning och betonar enskilda personers och företags ansvar att förhindra att olyckor uppstår, säger Owe Ringdahl, Sollentuna kommuns säkerhetschef.

Bland de viktigaste nyheterna i den nya lagen kan nämnas:

  • Den enskilda människan och det enskilda företaget har förstahandsansvaret för att skydda sitt liv och sin egendom mot olyckor och för att inte heller förorsaka olyckor.

  • Varje kommun ska utarbeta och fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningsinsatser. Det första programmet syftar till att så långt det är möjligt förebygga (förhindra) att bränder och andra typer av olyckor inträffar. Det andra programmet syftar till att kommunen, när olyckor ändå inträffar, ska ha en räddningstjänst som ska kunna ”rycka ut” och rädda liv, egendom och miljö.

Handlingsprogram
Sollentuna kommun kommer att utarbeta de nämnda handlingsprogrammen tillsammans med Brandkåren Attunda och Järfälla, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner.
– Vi kommer att återkomma vid senare tillfällen med mer information om hur detta arbete går och så småningom också om hur förslagen till handlingsprogram kommer att se ut. Bland annat kommer vi på olika vägar att försöka få kontakt med er kommuninvånare, företagare och anställda vid företag, myndigheter och organisationer för att få reda på vilka risker ni känner till där ni bor – på de gator och vägar ni färdas, på era arbetsplatser och andra ställen, säger Owe Ringdahl.

Mer information om den nya lagen finns på Räddningsverkets webbplats www.srv.se.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61