Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sophia ny chef för Sollentunahem

Sophia Mattsson-Linnala efterträder Ronnie Andersson som verkställande direktör i Sollentunahem.

Sophia Mattsson-Linnala kommer närmast från Botkyrkabyggen, där hon är vd. Hon är 37 år, civilekonom och har arbetat i hela sitt yrkesverksamma liv inom bostads- och fastighetsbranschen, bland annat på Svenska Bostäder och Riksbyggen.

Vid ett kort möte med Sollentunajournalen anger hon något om inriktningen av sitt ledarskap.
– Vi behöver motverka segregeringen och anonymiteten i bostadsområdena från 60- och 70-talen. Därför vill jag driva på för att utveckla boendeinflytandet, säger Sophia Mattsson-Linnala. När hyresgästerna är med och styr utvecklingen i området ökar engagemanget och med automatik lär man känna sin granne. Det ökar trivseln och den upplevda tryggheten varvid områdets attraktivitet på lång sikt förbättras.

Det blir troligtvis inga nya storskaliga byggprojekt inom överskådlig framtid. Däremot kompletteras och förnyas befintliga områden, som exempelvis förnyelsen av Edsberg. Ett annat exempel är Servicehuset på Malmvägen i Tureberg.

– Lägenheternas planlösningar i Servicehuset är fantastiskt bra och förnyelsen av området är mycket spännande, säger Sophia.

Sollentunahem är ett kommunalt fastighetsbolag med god ekonomi.
– Det känns som jag kommer till ett bra företag, säger Sophia.

Hon bor med sin familj i Sollentuna i en gammal villa som hon håller på att renovera.
– Jag gillar att jobba praktiskt med händerna så den mesta fritiden går åt till vårt gamla hus. Får jag tid över kan det hända att vi sticker ut och fiskar.

Sophia Mattsson-Linnala tillträder som vd i april. 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61