Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Startskott för Östra Kvarnskogen

Med en väldig smäll igångsattes första etappen av villabebyggelsen i Östra Kvarnskogen. Sex dynamitgubbar smällde av och en stenblock sprängdes i bitar när kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) utlöste en sprängladdning vid en ceremoni den 15 januari.


Från vänster Anders Tengbom, Folkhems arbetschef, Torbjörn Rosdahl, kommunstyrelsens ordförande och Folkhems styrelseordförande Sven Harry Karlsson.

– Det här är det roligaste man kan göra som politiker, sa Torbjörn Rosdahl och menade inte så mycket själva smällen som att man har “kommit till skott“ med byggandet av ett nytt bostadsområde efter år av planering.
– Vi är glada för det behövs bostäder i kommunen.
 
Byggföretaget Folkhem ska bygga 40 villor i tre olika utföranden. De första tolv ska stå färdiga i oktober. Fem är redan sålda. Några hektar skogsyta har röjts och många stubbar ska brytas upp.
– Det viktiga för oss som ett relativt litet företag är att ha kontinuitet, sa Folkhems styrelseordförande Sven Harry Karlsson. Då måste man ha tillgång till mark. Kommunen har ordnat så att det blir tomträtter som husköparna sedan kan köpa loss. En bra lösning för kommunen, oss och köparna.

Efter den symboliska sprängningen trakterades entreprenörer, byggnadsarbetare, kommunfolk och representanter för byggföretaget med ärtsoppa och punsch i värmen från ett antal öppna eldar vid byggkontoret.

Det var också meningen att Sollentunahem skulle bygga närmare 60 hyresvillor i Östra Kvarnskogen. Man har dock dragit sig ur, kalkylerna höll inte. I nuvarande kärva marknadsläge ser man ingen möjlighet att gå vidare med projektet. Kommunen underhandlar nu med andra tänkbara exploatörer.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61