Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Stor satsning på kvinnofrid i Sollentuna


Omkring 60 personer deltog i kvinnofridskonferensen på Bergendal.

Måndagen den 19 januari gick startskottet för ett ökat samarbete mellan dem som arbetar med misshandlade kvinnor i Sollentuna kommun.

Cirka 60 personer, alltifrån högt uppsatta politiker i kommunens brottsförebyggande råd, kammaråklagare, poliser och kuratorer till representanter från socialtjänsten, ungdomsmottagningen, mödravården, psykiatrin, Svenska kyrkan, skolan, hemtjänsten och frivilligorganisationer samlades på Bergendal kurs- och konferensgård för att hitta nya vägar att samarbeta med stöd från myndigheten BRÅ och Länsstyrelsen.
– Vi är glada att så många kommer från så många olika områden. Det har gjorts liknande satsningar på andra håll i landet, men uppslutningen idag är verkligen stor och något som vi i Sollentuna kan vara stolta över, säger samordnaren Hedvig Forsselius på brottsförebyggande rådet i Sollentuna, som arrangerar konferensen tillsammans med Sigrid Strid Hellström, utvecklingsledare på socialtjänstkontoret.

Tre syften
Enligt dem finns det tre syften bakom ett förbättrat samarbete. För det första att den utsatta kvinnan inte hamnar mellan stolarna. Hon ska inte själv behöva ta reda på vart hon ska vända sig för att få hjälp. För det andra behövs det oftast flera hjälppersoner från flera kompetensområden för att hjälpa den drabbade. Och för det tredje blir det billigare att direkt veta vilka hjälppersoner man ska samla kring en drabbad kvinna.

Höga politiker
Att det är ett högt prioriterat område visar inte bara att det är så många deltagare på konferensen, utan också att några av våra tyngsta kommunpolitiker finns på plats, bland andra Torbjörn Rosdahl (m), ordförande i kommunstyrelsen och brottsförebyggande rådet, Mats Linder (fp), ordförande i socialnämnden samt Lennart Gabrielsson (fp) och Roland Grip (s), bland annat ledamöter i brottsförebyggande rådet.
– Vi håller på att ta fram ett handlingsprogram med visionerna att utplåna våld mot kvinnor och barn och kommer att satsa extra resurser på dettta, säger Mats Linder.

Dyster bild
Även om kvinnorna i Sollentuna kommun inte är mer utsatta än i andra kommuner – istället kan man faktiskt se en marginell minskning bland antalet anmälda kvinnomisshandelsfall mellan 2002 och 2003 - är det en dyster bild som växer fram på konferensen. Under 2003 förekom 130 polisanmälda fall och minst ett telefonsamtal per dag till Kvinnojouren från en ny drabbad kvinna.
– Vi möter många kvinnor som aldrig vill eller törs anmäla sina män till polisen så vi kan bekräfta att det finns stora mörkertal, menar Hannah Börefelt, anställd på Kvinnojouren i Sollentuna, som tillsammans med jourens trettio ideellt arbetande jourkvinnor tog emot 24 kvinnor och 21 barn under 2003 för att bo i kvinnojourens skyddade boende.

Arbetet framöver
Konferensens gruppdiskussioner kring vad som kan förbättras och utvecklas i Sollentunas kvinnofridsarbete ledde till några konkreta förslag.
– Vi kommer att arbeta vidare på alltifrån det förebyggande arbetet, för att förhindra att kvinnor hamnar i situationer där de blir misshandlade, till att bilda aktuella samverkansgrupper som vi snabbt kan sammankalla i en akut situation, berättar Sigrid Strid Hellström efter konferensens slut. Alla deltagare verkar väldigt nöjda och var överens om att det behövs fler sådana här konferenser för det kontinuerliga kunskapsbyggandet.

 

Är du kvinna och lever i ett förhållande som skrämmer dig?
Här finns någon att prata med. Du får gärna vara anonym.

Kvinnojouren: 35 60 69
Tjejjouren: 35 60 39
Socialtjänsten: 579 212 33
Socialtjänstjouren: 444 45 03
Närpolisen: 401 54 00
Polisen (dygnet runt): 401 50 00

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61