Nr 5, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kunglig glans över Sollentuna

  Flaggorna vajade i barnens händer. Representanter från länsstyrelsen och kommunen, liksom sollentunaborna, väntade ivrigt. Över Rådan ljöd tonerna av Ted Gärdestads Satellit. Äntligen steg kungen och drottningen ut ur sin bil för att börja sin dag i Sollentuna.

 

Läs mer

Axel Gullikson överräcker blommor till drottningen.
Foto: Per Engman

Helena gav namn åt en hel kommundel

Helenelunds historia har rötter långt tillbaka i historien. De förhistoriska gravfälten duggar tätt mellan villabebyggelsen och slingrande gator. Sitt namn fick kommundelen av en, som vi kan förmoda, mycket omtyckt torparhustru. Egnahemsrörelsen och järnvägsstationen spelade stor roll för kommundelens framväxt. Nu byggs det för framtiden i kommundelens södra hörn Silverdal.

Läs mer

Kritik mot gymnasieskolorna

Kommunfullmäktiges första möte för höstterminen inleddes utan någon frågestund för allmänheten eftersom inga frågor var anmälda.

Läs mer

Integration i fokus på Bergendal

Integrations- och demokratinämnden inledde sitt höstarbete med en heldagskonferens på temat integration. Konferensens syfte var bland annat att börja arbetet med ett integrationspolitiskt program som ska vara färdigt i början på nästa år.

Läs mer

Spårvagn till Sollentuna centrum?

I höst kommer Sollentuna kommun tillsammans med SL och Stockholms stad att utreda hur tvärspårbanan ska kunna ansluta till Sollentuna centrum.

Läs mer

Svårt få pengarna att räcka till

Årets första resultatprognos visar ett negativt resultat på 41,6 miljoner kronor för hela 2004.

Läs mer

Edsbacka marknad med knallar och loppis

Söndagen den 19 september är det dags för Edsbacka marknad igen, nu för 22:e gången sedan återinvigningen 1983.

Läs mer

Hit är alla barnfamiljer välkomna

Familjecentralen i Tureberg har varit igång ett år och verksamheten har hunnit etablera sig i området. I maj belönades Familjecentralen med vitsippepriset av kristdemokraterna i Sollentuna.

Läs mer

Barn städade Malmvägen

När skolan slutat i juni var det fem flickor på Malmvägen som inte visste vad de skulle göra. Därför satte de igång med att städa gårdarna.

Läs mer

Framtidens attraktiva Sollentuna

Sollentuna har ett intressant läge i Stor-Stockholm, som gör att både människor och företag gärna flyttar hit. Sollentunas invånare ökar för närvarande med cirka en procent per år och kanske med ännu mer framöver. På sikt behövs det därför många nya bostäder och en utbyggd service. Dessa frågor diskuterades på ett stadsbyggnadsseminarium i början av juni.

Läs mer

Sju banrekord på Sollentuna Grand Prix

Sollentuna Grand Prix på Sollentunavallen den 8 juli blev en riktig folkfest. Mitt i semestermånaden lockades omkring 1 500 personer att följa tävlingarna på plats och se några av världsstjärnorna.

Läs mer

Bra vind i små segel

Lycka är att segla! 130 barn i åldrarna nio till tretton år fick prova vindarna på Edsviken under sommarens seglarläger.

Läs mer

OS-elden rundade Maratonstenen

Den 1 juli anlände den olympiska elden till Maratonstenen i Rotebro direkt från Berlin.

Läs mer

Flexibel utbildning hos Kunskapsparken

Mindre korvstoppning och mindre tvång att sitta av kurser som inte ger något. Mer flexibilitet och studier via datorn. Så ser dagens vuxenutbildning hos Kunskapsparken i Sollentuna ut.
– Man ska ta mer ansvar för sitt eget lärande. Istället för att få frågor ska man ställa frågor, säger rektor Marie Eklund.

Läs mer

Mats är årets rektor

Barn- och ungdomsnämnden har utsett Årets rektor, Mats Tevérus på Vibyskolan.
– Jag är mycket smickrad, säger Mats, som vill framhålla lärarkåren, eleverna och den ekonomiska föreningen Vibyskolans styrelse som delaktiga i utmärkelsen.

Mats Tevérus har varit rektor på Vibyskolan sedan starten 1991. Här finns idag 310 elever, 30 lärare och cirka 10 personer som arbetar med administration.

Juryns motivering : "Mats Tevérus har sedan starten av Vibyskolan målmedvetet arbetat på att skapa en kvalitetsskola med visioner. Mats ledarskapsstil andas framtid – han är en intresserad och positiv rektor. Skolan betonar baskunskaper och elevvården har fått stort utrymme med välutbildad personal. Vibyskolan driver internationella projekt och har elevutbyte med Vietnam, Nicaragua och Estland. Skolans resultat visar på kontinuerliga förbättringar. Elevers och föräldrars inflytande är en mycket viktig hörnsten, bl.a. är eleverna med i skolans ledningsgrupp. En drivkraftig rektor, med många strängar på sin lyra!"

Bengt är årets förskolechef

Barn- och uingdomsnämnden har utsett Bengt Hansson, Rödluvan och Terrassens förskolor i Tureberg, till Årets förskolechef.
Bengt är överraskad och glad över utmärkelsen. Han har förtjänat den tillsammans med sina medarbetare, tycker han:
– Att utveckla en verksamhet bygger på ett växelspel mellan ledare och personal. Mina medarbetare är mycket flexibla, eftersom verksamheten ständigt förändras hos oss. Vi har lite högre omsättning på barn än på andra ställen och just nu har vi barn med 14 olika modersmål.

Rödluvans och Terrassens förskolor drivs av företaget Inspira. Totalt har förskolorna cirka 100 inskrivna barn.
Juryns motivering: "Bengt Hansson är en mycket positiv ledare som ser personalens tillgångar och förmågor och hjälper dem att hålla en hög pedagogisk nivå i arbetet. Bengts ledarskap har starkt bidragit till att förskolorna Rödluvan och Terrassen erbjuder en förskoleverksamhet med hög kvalitet som utgår från varje familjs behov och skapar nöjda föräldrar."

Morgonpigga knyter bäst affärskontakter

Genom effektivt nätverksarbete skaffar sig Sollentunas företagare flera kunder. Varje torsdagsmorgon håller BNI-gruppen frukostmöte för att öppna dörrarna för nya affärer.

Läs mer

Lär dig mer om demens!

Den 21 september är det Internationella demensdagen. I samband med den hålls tre föredrag där allmänheten är välkommen att delta.

Läs mer

Sollentuna Filmklubb 40 år

I september 1964 bildades amatörfilmklubben Sollentuna Filmklubb, när deltagarna i en smalfilmskurs på Medborgarskolan bestämde sig för att fortsätta som ideell förening. Här välkomnas alla amatörfilmare.

Läs mer

Klasroskolan jubilerade

Med ett trevligt program, kaffeservering och ett flödande solsken firade Klasro skolmuseum 200-årsjubileum den 28 augusti. Skolbyggnaden är en av Sveriges äldsta bevarade och en av Sollentunas stoltheter.

Läs mer


Notiser
Gärdesskolan byggs till
Ung företagsamhet får 25 000
Inga bostäder på grundvattentäkt
Fritids byter nämnd
Turebergselever får busskort
Kick off för Trygghet och studiero i september
Mediciner och musik på Äldredagens program
Spalter och bilder från sjuttiotalet
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl
Effektivt miljöarbete kräver prioriteringar
Läs mer


Politikerporträtt
Arne Lovén

Vill öka föreningars inflytande i politiken
Läs mer

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61