Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Det får inte hända igen!

Sollentuna kommun ser framåt för att försöka förebygga liknande händelser som det nyligen inträffade knivdådet, då en 14-åring dödades av en 16-årig pojke. Kommunen satsar på förebyggande arbete bland unga och på att verka för samordning av resurser mellan olika instanser.

– Vi Sollentunabor har alla ett ansvar för att se till att något liknande inte händer igen. Kommunen kan ta på sig rollen av att vara samordnare av de olika aktörernas arbete. Vi kan arbeta inom och mellan de kommunala förvaltningarna, men även mellan andra myndigheter och frivilligorganisationer. Det gäller att ha ett brett perspektiv, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Lithborn.

Förebygga och samverka
Som exempel nämner han kommunens Brottsförebyggande råd, som ska arbeta förebyggande och samverka med till exempel polisen, men även den relativt nystartade integrations- och demokratinämnden, som har frågor som berör inflytande i samhället för alla på sitt bord.

Även inom kommunen pågår det förebyggande arbetet. Sedan länge finns ett samarbete mellan bland andra socialtjänsten, fritiden och skolan. Nu kommer detta samarbete att intensifieras.
– Vi vill att kommunen ska vara en trygg och bra plats för barn och ungdomar att växa upp i och vi har många idéer om hur det ska kunna gå till, säger Ann Hellberg på socialtjänstens förebyggande enhet.

Skapa bra klimat
Hon menar att det bästa sättet att se till att liknande situationer inte uppkommer i framtiden är att skapa ett bra klimat i samhället så att unga människor känner sig trygga. För att åstadkomma det är det viktigt att man, till exempel i skolan, inte tillåter att någon blir mobbad eller kränkt. Det är viktigt att fritiden, socialtjänsten, polisen och ungdomarnas föräldrar håller en enig linje om vad som kan uppfattas som kränkande och vilka regler som gäller.
– Man ska vara uppmärksam på vilka kläder och attribut ens barn bär och man måste markera om man inte gillar det.

Mycket arbete kring trygghetsfrågor pågår redan, menar Ann Hellberg.
– Vi håller till exempel på att införa handlingsprogrammet för trygghet och studiero och håller på att arbeta om vårt drogpolitiska program. Men utifrån det som hänt kommer arbetet mot gängbildningar och olika former av kränkningar på skolor och fritiden att förstärkas, för att inga barn ska fara illa. Vi kommer att ta hjälp av sakkunnig expertis för att öka kunskapen och utveckla förebyggande metoder inom socialtjänst, skola och fritid.

Vuxna har stort ansvar
Så vitt socialtjänsten kan bedöma finns inga vad man kan kalla ”riktiga” nazister i Sollentuna idag. Det finns unga människor med den typen av åsikter, men de är inte organiserade och beskrivs som vilsna och identitetssökande. Det finns heller inga motsättningar mellan stora ungdomsgäng. Naturligtvis kan det ändå bli bråk en fredagskväll ute på stan.
– Men så vitt jag kan bedöma har vi inte en upptrappad situation jämfört med tidigare när det gäller knivar, vapen och våld mellan unga, säger Ann Hellberg.

16-åringen som misstänks för knivdådet häktades på sannolika skäl den 15 september vid Sollentuna tingsrätt. Han omhäktades den 29 september. Åtal ska väckas senast den 13 oktober.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61