Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Expert gillar trygghet och studiero

– Trygghet och studiero är en bra början i Sollentunas arbete mot mobbning. Det säger den världsledande mobbningsexperten Dan Olwéus, som besökte Sollentuna vid introduktionsdagen för Trygghet och studiero i september.

 – Man har gjort ett respektabelt jobb i Sollentuna och jag vill bara önska lycka till. Men nu måste planen införas i skolornas vardag. Det är viktigt att det inte bara blir en hyllvärmare, säger professor Dan Olwéus, forskare vid Bergens universitet.
Rudbecksskolans aula var full av skolpersonal, föräldrar och elever när Trygghet och studiero skulle presenteras.
Dagen inleddes med att barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Benkt Kullgard hälsade välkommen och berättade om grunderna i programmet. Trygghet och studiero innehåller fyra olika delar, nämligen kommunens stöd till skolorna, en policy som alla ska följa, tre olika handlingsplaner som ska finnas på alla skolor samt uppföljning och utvärdering av handlingsplanerna.

Nolltolerans mot mobbning
En av de viktigaste delarna i Sollentunas policy är nolltolerans mot mobbing, vilket innebär att all mobbning ska leda till någon form av åtgärder.
Föreläsaren Dan Olweus har forskat om mobbing sedan 1970-talet och räknas idag som världens främsta forskare när det gäller mobbing i skolan. Under sitt föredrag gick han igenom mobbingens mekanismer – vad mobbning är, vem som blir mobbad och vem som mobbar.

Vetenskapliga metoder
För att komma till rätta med mobbing är det viktigt att använda vetenskapligt utvärderade metoder, menar Dan Olwéus.
– Hemsnickrade program kan göra att mobbningen ökar istället för att minska, säger han.
Mobbningsförebyggare Britt Eriksson berättade hur hon hjälpt Strömsunds kommun att införa ett mobbingförebyggande program. där föräldrarna medverkar och hela kommunen försöker få en samsyn runt frågorna. PProgrammet har innehållit utbildning för kommunanställda, politiker och föräldrar, men även gruppsamtal med elever samt vägledning av personalen.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61