Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Föredrag om demens drog mycket folk

När blir glömska en sjukdom? Så löd rubriken på det första föredraget i en serie av tre som Demensföreningen i Sollentuna anordnar i höst, i samarbete med kommunen och läkemedelsbolag. Claes Hejbel, biträdande chefsläkare vid Röda Korsets sjukhus, berättade om hur man utreder demens och vilka behandlingar man kan sätta in för att i alla fall bromsa försämringen.

Föredraget lockade ett 100-tal berörda eller bara nyfikna.

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, uppkallad efter den tyske läkare som i början av 1900-talet upptäckte att man kan se förändringen i hjärnorna hos dem som lider av minnesstörningarna. Det var först på 1990-talet som de första bromsmedicinerna kom. Alzheimers sjukdom svarar för 60 procent av demenssjukdomarna.
Förutom nedsatt minnesfunktion måste personen ha ytterligare symptom för att det ska var fråga om demens, t .ex. dålig igenkänningsförmåga. Dessutom måste störningen ha funnits minst ett halvår.

Husläkaren gör den första undersökningen på den som eventuellt har en begynnande demens. Det gäller att utesluta andra orsaker till det dåliga minnet.
– Det är inte helt ovanligt att till exempel felmedicinering eller en dold depression finns bakom problemen, sa Claes Heijbel.
Oftast remitteras patienten till en specialistklinik för ytterligare utredning.
Kommunens anhörigkurator Siv-Mari Skarp Andersson berättade kort om de möjligheter som finns till stödsamtal eller att vara med i en anhöriggrupp. Yvonne Höglund, demenssjuksköterska vid Sollentuna Hemtjänst med Omsorg (Solom) nämnde kortfattat vilka insatser hon kan göra gentemot demenssjuka och närstående.
Publikens frågor handlade om bland annat alternativmediciner (som Claes Hejbel i vissa fall är positiv till), om man kan tvinga någon att genomgå demensundersökning och hur man ska bemöta den som är dement.
Trots att demensföreningen har anordnat föredrag på samma tema tidigare finns det uppenbarligen ett stort behov av upplysning.
– Det här är ett sätt att sprida information och det kommer ju också nya rön, säger Lea Pertlik i föreningen.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61