Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kampanj för konstgräs på Helenelunds IP

Konstgräs på Helenelunds IP är målet för klubbarna FC Näckan och Helenelunds IK Fotboll.
Nu fattas två miljoner kronor innan drömmen kan bli verklighet. Fram till jul pågår en intensiv insamlingskampanj.

Nyligen renoverades Helenelunds IP och därmed skapades förutsättningar för att lägga konstgräs på planerna. Renoveringen har bekostats av Sollentuna kommun och har sammanlagt kostat cirka 4 miljoner kronor.

Målet är nu att lägga konstgräs på en femmanna-, en sjumanna- och en elvamannaplan. FC Näckans ordförande Krister Sandström och Helenelunds IK:s ordförande Alf Buhre ser flera skäl till varför man ska göra det.

Billigt i längden
– Det är dyrt att lägga konstgräs, men det är mycket billigt i drift och tiden som klubbarna kan utnyttja planerna ökar kraftigt. Nästan inget underhåll behövs och man kan spela där både sommar som vinter. Att spela på dagens konstgräs känns ungefär som att spela på vanligt gräs, vilket gör det är bättre ur skadesynpunkt. Idag finns ingen konstgräsplan i Sollentuna, vi är en av de få kommuner som inte har det.
I september körde kampanjen för igång. Bland annat hölls en konstgräsdag på Helenelunds IP, livligt besökt av spelare, föräldrar och politiker. För att föräldrar och barn ska få prova på hur det känns att spela på konstgräs har klubbarna också hyrt in sig på planer i grannkommunerna.

Klubbarna hoppas att fotbollsföräldrarna ska engagera sig i frågan.

Alla kan vara med
– Det här är ett projekt där alla föräldrar kan delta. Många brukar annars beklaga att de inte kan ställa upp med ideellt arbete, t ex som tränare, eftersom de inte kan något om fotboll. I det här projektet får alla tillfälle att bidra med idéer och kontakter, säger Krister och Alf.

Konstgräsplanerna är tänkta att användas främst av klubbarnas ungdomar och av Helenelundsskolans elever.

För att samla in pengar vänder man sig nu både till allmänheten och företagen, främst i den södra delen av kommunen.

Vid årsskiftet ska klubbarna ta ställning till om kampanjen ska fortsätta eller inte.
– Skulle vi inte nå målet inom en rimlig tid och summan är allt för liten när insamlingen är slut går de pengarna till ungdomsfotbollen. Men om det blir en lite större slant lägger vi konstgräs på de planer som pengarna räcker till, säger Alf och Krister.

Läs mer om kampanjen på www.treplaner.nu

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61