Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Demokratiseminarium 27 oktober

För att öka ungdomars intresse och inflytande i demokratiska och politiska frågor arrangerar integrations- och demokratinämnden ett seminarium på temat demokrati den 27 oktober. Syftet är att fånga upp ungdomars synpunkter i samhällsfrågor samt att skapa en dialog mellan Sollentunaungdomar och den politiska ledningen i kommunen. Seminariet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år samt till vuxna som arbetar med unga. Med på talarlista finns bland andra före detta demokratiministern Britta Lejon.

Mer information om seminariet har Yvonne Ingelström på integrations- och demokratinämnden, telefon: 579 216 04
eller Christina Stattin från barn- och ungdomsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, telefon: 579 215 66.


Notiser
Demokratiseminarium 27 oktober
Kultur och fritid drar åt svångremmen
Konkurrensutsättningsutredning klar
Flexibel skolstart fortsätter
Hearing för föräldrar i november
Rent hus i duschen
Lär dig släktforska

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61