Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Flexibel skolstart fortsätter

Barn och ungdomsnämnden har beslutat att de skolor som vill ska ha möjlighet att erbjuda flexibel skolstart, det vill säga att eleverna kan börja skolan vid andra tidpunkter än i augusti. Föräldrarna måste först samråda med skolan och förskolan. Inskrivning i grundskolan sker tillsvidare i augusti. Barn- och utbildningskansliet har också fått uppdrag att se över ersättningssystemet till skolorna så att detta inte utgör hinder för att barnen ska kunna gå över från förskolan till skolan kontinuerligt under hela läsåret.

Flexibel skolstart infördes på försök i tre skolor i Sollentuna i samband med vårintaget 2003. Kommunen har tidigare fått kritik för detta av Skolverket, men enligt Svenska kommunförbundet är regeringen nu öppen för att diskutera skolstart även på vårterminen.


Notiser
Demokratiseminarium 27 oktober
Kultur och fritid drar åt svångremmen
Konkurrensutsättningsutredning klar
Flexibel skolstart fortsätter
Hearing för föräldrar i november
Rent hus i duschen
Lär dig släktforska

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61