Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Hearing för föräldrar i november

Barn och ungdomsnämnden har beslutat att anordna en hearing för föräldrar den 10 november. Bland annat ska man ta upp frågor som flexibel skola, trygghet och studiero samt mål och uppföljning.


Notiser
Demokratiseminarium 27 oktober
Kultur och fritid drar åt svångremmen
Konkurrensutsättningsutredning klar
Flexibel skolstart fortsätter
Hearing för föräldrar i november
Rent hus i duschen
Lär dig släktforska

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61