Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Konkurrensutsättningsutredning klar

Nu är konsekvensutredningen om en överföring av kulturskolan och allmänkulturen till andra aktörer klar. Med andra aktörer menas föreningar, studieförbund, företag eller personalavknoppning. Utredningen visar på både för- och nackdelar med de olika aktörerna. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sin plan att biblioteksverksamheten, upplåtelse av lokaler, administration av föreningsbidrag samt tillståndsgivningen av lotteriverksamhet inte konkurrensutsätts. Däremot kan man tänka sig att konkurrensutsätta driften av olika idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt möte den 28 september att överlämna utredningen till kommunledningskontoret.


Notiser
Demokratiseminarium 27 oktober
Kultur och fritid drar åt svångremmen
Konkurrensutsättningsutredning klar
Flexibel skolstart fortsätter
Hearing för föräldrar i november
Rent hus i duschen
Lär dig släktforska

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61