Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kultur och fritid drar åt svångremmen

Kultur- och fritidsnämndens nya budgetram innehåller besparingar på 1 miljon kronor efter ett beslut i kommunfullmäktige i maj.

Nämnden har nu beslutat om att dra in på följande:
Minskade kulturprogram för vuxna 100 000 kronor, konstfrysning av bandybanan 100 000 kronor, mindre programverksamhet på fritidsgårdarna 300 000 kronor, effektivisering av fritidsgårdar 250 000 kronor, bidrag till kulturföreningar 50 000 kronor, bidrag till ungdomsföreningar 100 000 kronor, biblioteksverksamheten 100 000 kronor.

Eventuella kvarvarande medel inom bidrag till ungdomsföreningar får ej betalas ut. Kultur och fritidskontoret får i uppdrag att föra en diskussion med bandyn så att besparingen på 100 000 kronor görs på bästa tänkbara sätt, samt att ta fram förslag som förstärker kultur- och fritidsnämndens budget med 100 000 kronor, exempelvis genom arrangemangstaxor.


Notiser
Demokratiseminarium 27 oktober
Kultur och fritid drar åt svångremmen
Konkurrensutsättningsutredning klar
Flexibel skolstart fortsätter
Hearing för föräldrar i november
Rent hus i duschen
Lär dig släktforska

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61