Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Lär dig släktforska

Temadag om släktforskning lördagen 16 oktober kl 11.00-15.00 i Amorinasalen och Tintomararummet. Ian Hamilton, ordförande i Genealogiska föreningen, talar kl 11.30 över ämnet ”Hur komma igång med släktforskningen” och Ulf Berggren, Sveriges Släktforskarförbund, kl 13.00 över ”När kyrkböckerna inte räcker till, när jag kört fast.” Hela dagen utställningar: Sveriges Släktforskarförbund, Storstockholms genealogiska förening, Krigsarkivet, Stockholms stadsbibliotek, Riksarkivet Arninge m fl. Flera dataprogram för släktforskare presenteras. Arrangör är Föreningen Sollentuna Släktforskare.


Notiser
Demokratiseminarium 27 oktober
Kultur och fritid drar åt svångremmen
Konkurrensutsättningsutredning klar
Flexibel skolstart fortsätter
Hearing för föräldrar i november
Rent hus i duschen
Lär dig släktforska

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61