Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nytt äldreboende i Edsberg

Kommunstyrelsen godkände den 19 augusti ett förslag till överenskommelse med AB Sollentunahem om byggande av äldreboende på fastigheten Eliten 2 i Edsberg. Överenskommelsen innebär att Sollentunahem ska bygga ca 50 äldrebostäder. Önskemålet från kommunens sida är att de ska vara klara för inflyttning den 1 september 2006.

Sollentunahem planerar att bygga ett nytt äldreboende på Ribbings väg i Edsberg, cirka 150 meter norr om nuvarande äldreboendet på Ribbings backe. Fram till den 15 oktober pågår i kommunhuset en utställning av ett förslag till detaljplan för kvarteren Eliten och Esplanaden vid Ribbings väg och Armborstvägen i Edsberg.

Det nya äldreboendet får tre våningar plus en bottenvåning och ska totalt ha 48 platser varav cirka 32 är tänkt för äldre med demenssjukdom och 16 platser för sjukhemsboende.
Det nuvarande äldreboendet på Ribbings backe byggdes på 60-talet och var tänkt för friskare personer än dem som bor där idag. Enligt Karin Hörnell på vård- och omsorgsnämndens kansli är lokalerna och rummen otillfredsställande både för de boende och för personalen.
– Idag är rummen och särskilt badrummen för små. När huset byggdes var kraven på tillgänglighet för funktionshindrade inte lika stora som idag, säger Karin Hörnell.

Ribbings backe innehåller idag cirka 100 platser så det nya boendet ersätter ungefär hälften av dessa. Var ytterligare femtio platser ska skapas är ännu inte klart men Silverdal i södra kommunen har nämnts som ett alternativ. Det är ännu inte beslutat om eller när Ribbings backe ska läggas ner.

Ringen i oktober 2004. Huset står nu tomt men har tidigare innehållit en ungdomsgård och en idrottsklubb, Sollentuna kraftsportklubb som nu flyttat till Edsbergs sportfält. Foto Eva Sandesjö.

Så här tänker sig arkitekterna att fasaden mot Ribbings väg ska se ut för det nya äldreboendet.

På platsen där det nya äldreboendet ska ligga finns idag ett äldre hus som kommer att rivas. Där har ungdomsgården Ringen och Sollentuna kraftsportsklubb tidigare haft sina lokaler. Ringens kvällsverksamhet för ungdomar mellan 13 – 18 år har flyttat till Edsbergsskolan och mellanstadieverksamheten för barn mellan 10 – 12 år har flyttat till Rösjöskolan. Kraftsportklubben har fått nya lokaler på Edsbergs sportfält.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61