Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Rotebro sanerar klotter

Gert Rönnlund från Rotebro tröttnade på allt klotter han såg omkring sig. Han diskuterade saken med sina kompisar i Rotebro Tennisklubb och de kom överens om att starta en liten grupp för att sanera klottret.

Gruppen tog kontakt med Sollentuna kommun och Petra Karlsson som är ansvarig för arbetet mot klotter och annan skadegörelse. Hon kunde hjälpa till med material och kontakterna med olika fastighetsägare. Arbetscenter kunde bistå med en kortare utbildning i klottersanering. Nu träffas gruppen ett par gånger i veckan och tvättar bort klottret på vägskyltar, busskurer och andra ställen.


Klottersaneringsgruppen i Rotebro. Fr. v. Gert, Pietro, Anders, Mattias, Petra samt Henry.

Banverket har några byggnader vid Rotebro station som ofta utsätts för klotter. Dessa ville gruppen sanera.
– Till en början var det inte så lätt att övertyga Banverket om att vi skulle få tillstånd att gå in och sanera på deras område. Av säkerhetsskäl vill de inte släppa in folk där. Men Petra Karlsson har hjälpt oss att komma överens med Banverket och andra fastighetsägare. Ska vårt arbete ha någon effekt så gäller det att klottret försvinner på alla ställen och Banverket gick till slut, efter en kortare utbildning hos dem, med på att låta oss komma in på spårområdet, säger Gert Rönnlund.
Nu har gruppen ”adopterat” Banverkets hus och tvättar bort klotter så fort det uppstår. Andra fastighetsägare har varit positiva direkt när gruppen hört av sig om tillstånd att sanera.
De rör sig även på andra platser i Rotebro. När Sollentunajournalen träffar gruppen samlas de vid OK macken och börjar med att tvätta rent några vägskyltar. Dalavägen i Gillbo är nästa ställe. Där har en busskur blivit ”bombad” av klottrarna.

Tryggt och snyggt
Kommunfullmäktige beslutade den 6 september om ett handlingsprogram mot klotter och annan skadegörelse. Visionen är att skapa en ren och trivsam miljö med ett samhälle fritt från klotter och annan skadegörelse.
Tryggt och snyggt i Rotebro heter ett pilotprojekt som ska kartlägga hur tryggheten och brottsligheten ser ut i Rotebro. Syftet är att mobilisera alla goda krafter för att öka tryggheten och trivseln i området. Efter utvärdering ska erfarenheterna från Rotebro tillämpas i andra kommundelar.
Den som vill hjälpa till att göra Sollentuna tryggt och snyggt kan vända sig till Petra Karlsson på Sollentuna kommun, telefon: 579 214 87 eller e-posta till petra.karlsson@sollentuna.se.
Alla kan hjälpa till genom att rapportera när man ser något sådant till kommunens felanmälan.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61