Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vänskapsutställning på Edsvik


Maria Luisa Hernandes

Efter en dvala på ett år på grund av för få besökare och dålig ekonomi öppnade Edsviks konsthall tillfälligt en helg i mitten av september.

Då visades utställningen Friendship med tavlor, grafik och foto skapade av 26 konstnärer från bland annat Ecuador, Japan, Korea, Chile och Tyskland. Sällskapet Fenix och Ricardo Donoso, som driver Väsby Konsthall, låg bakom arrangemanget. På fredagen inleddes utställningen med vernissage, musik och framträdanden.

– Många säger att det var en fin utställning. I fredags kom närmare 600 personer. Totalt hade vi över tusen besökare, berättar Ricardo Donoso.

Maria Luisa Henandez, som ursprungligen kommer från Chile, men numera bor i London, visade några av sina stora abstrakta målningar som ger en känsla av styrka och kraft ,samtidigt som de är harmoniska och vilsamma för ögat.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61