Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Äldre får korttidsvård på Mallorca

Ett pensionärspar från Sollentuna har rest till Palma de Mallorca för att få korttidsvård på ett äldreboende. Hemmet, som är helt handikappanpassat, ligger cirka 10 minuter från strandpromenaden. Resan bekostas av kommunen.

Anledningen till resan är att vård- och omsorgsnämnden har beslutat pröva ett erbjudande om korttidsvård för äldre på Mallorca. Pilotprojektet drivs av HSB Omsorg och omfattar sju kommuner.

På äldreboendet har pensionärerna möjlighet att träffa en läkare två gånger i veckan. Om det händer något akut kan läkaren komma till äldreboendet inom 30 minuter och det är nära till akutsjukhuset. Med på resan följer också en sjuksköterska och en undersköterska från HSB Omsorg.

Frukost, lunch, middag och mellanmål serveras varje dag och lunchen och middagen består av tre rätter.

Positivt projekt
Sollentunas medicinskt ansvarige sjuksköterska, Walter Heyer, har tillsammans med representanter från tio andra kommuner, varit i Palma för att titta på äldreboendet.

Han är mycket positiv till projektet och menar att det är ett bra alternativ för resvana, medicinskt stabila, icke dementa, biståndsbedömda äldre personer som normalt brukar få sin korttidsvård på Nytorps Gästhem, men som hellre vill till solen och värmen.

Kostnaden för ett vårddygn på Mallorca är drygt 1000 kronor. I Sollentuna kostar korttidsvården 1500 kronor per dygn. Resekostnader på cirka 4500 kronor ingår i biståndsbeslutet och betalas därmed av kommunen. Vissa försäkringar och fickpengar får pensionären däremot stå för själv.

Walter Heyer kommer att lämna en rapport till vård- och omsorgsnämnden efter att pensionärsparet kommit hem igen. Om projektet faller väl ut kan det permanentas, om vård- och omsorgsnämnden så beslutar.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61