Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kristin, Linus, Christoffer och Johan från Gillboskolan deltog i demokratiseminariet.

Ta unga på allvar

Vad betyder demokrati, politik och makt för ungdomar? Under demokratiseminariet på Stallbacken kom det fram många goda förslag på hur samhället kan ta tillvara sina unga på ett bättre sätt.

Läs mer

Sollentuna kommuns budget 2005

"Sollentuna kommun är en bra kommun att leva i. En långsiktig ansvarsfull politik har lagt grunden för en välskött kommun. Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla en ekonomi i balans för att säkerställa välfärden även i framtiden. Det rådande konjunkturläget gör att skatteintäkterna i kommunen minskar. Ambitionen är att sollentunaborna ska få så bra verksamhet som möjligt för sina skattepengar. "

Läs mer

Medling, våld och valfrihet på fullmäktige

Vid kommunfullmäktiges möte den 25 oktober undrade Agnetha El Melhaoui, medlare mellan unga brottslingar och brottsoffer, på allmänhetens frågestund om kommunen ska fortsätta med medling eller inte.

Läs mer

Örn ihjälslagen i Törnskogen

Läs om Vaxmoras historia.

Läs mer

Freddie Lundqvist nytt oppositionsråd

Socialdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige Roland Grip avgår av hälsoskäl som oppositionsråd och ersattes av Freddie Lundqvist den 15 november.

Läs mer

Oförändrad kommunalskatt 2005

Kommunfullmäktige beslutade om nästa års budget.

Läs mer

Äldre får korttidsvård på Mallorca

Ett pensionärspar från Sollentuna har rest till Palma de Mallorca för att få korttidsvård på ett äldreboende. Hemmet, som är helt handikappanpassat, ligger cirka 10 minuter från strandpromenaden. Resan bekostas av kommunen.

Läs mer

Sänkta gränsvärden för radon i bostäder

Miljö- och hälsoskyddskontoret bjöd i slutet av oktober in fastighetsmäklare och andra intresserade till information om radonfrågor. Anledningen var att riktvärdena för radon i bostäder har sänkts från 400 till 200 bequerel per kubikmeter luft.  

Läs mer

Gymnasieskolorna rättar sig efter Skolverkets kritik

I våras riktade Skolverket kritik mot Sollentunas bägge gymnasieskolor, Rudbecksskolan och Sollentuna Fria Gymnasium, i olika tillsynsrapporter. Nu har gymnasieskolorna i Sollentuna rättat till bristerna.

Läs mer

Knistakomposten kvar till årsskiftet

Anläggningen kommer att stängas vid årsskiftet på grund av att platsen ligger på eftertraktad exploateringsmark som snart kommer att bebyggas. Nu pågår efterforskningar var en ny kompostanläggning kan ligga.

Läs mer

Sollentuna handlar miljömärkt

Sollentuna kommun tillhör de 14 procent av Sveriges kommuner som använder sig av EU-blomman när det gäller upphandling. Det visar en undersökning gjord av Sveriges konsumentråd.

Läs mer

Landstinget tar över rehabilitering

Rehabiliteringsverksamheten för äldre organiseras om vid årsskiftet.

Läs mer

Sollentuna satsar på trafiksäkerheten

Nu införs 30-zoner i hela kommunen.

Läs mer

Succé igen för Arkivens dag

Lördagen den 13 november var det dags att öppna landets offentliga arkiv igen, för sjunde året i rad. Alla som ville kunde ta del av de gamla dokument och bilder som finns förvarade och onekligen kan berätta stora delar av vår historia.

Läs mer

Många idéer om Stallbackens framtid

Nu finns planer för att göra om Stallbacken i Sollentuna till ett folkligt kulturcentrum där man inte bara kan njuta av konst utan också av god mat och vackra växter. Förebilderna heter Rosendals trädgårdar, Ulriksdal och Sofiero.
– Vi hoppas att konsthallen ska kunna dra igång redan i vår, säger plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson (fp).

Läs mer


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl
I Sollentuna vågar man bli gammal
Läs mer


Politikerporträtt
Lena Lövgren-Eriksson

Barnen fick henne att engagera sig
Läs mer

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61