Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Freddie Lundqvist nytt oppositionsråd

Socialdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige Roland Grip avgår av hälsoskäl som oppositionsråd och ersattes av Freddie Lundqvist den 15 november.

Freddie Lundqvist har varit med i Sollentunas kommunalpolitik i tio år och har bland annat hunnit med att vara ledamot i socialnämnden och i barn- och ungdomsnämnden.

När vi träffas i oppositionsrådets tjänsterum på plan elva i Turebergshuset är det fredag eftermiddag och förberedelserna inför kommunfullmäktiges möte, efter helgen, om nästa års budget är nästan klara.

Han har alltid haft åsikter och tankar om samhället.
– Jag kommer inte från en familj med politiker men politiska diskussioner var vanliga runt köksbordet i föräldrahemmet.
Freddie bor sedan en tid i Sjöberg. Sollentuna har alltid varit hans hemvist.
– Första halvan av livet bodde jag i Edsviken, andra halvan har jag bott i Häggvik.

Han har tre vuxna barn och trots sin låga ålder (46 år) har Freddie redan hunnit bli morfar.


Tidigare arbetade han som rektor för Iljansskolan i Stäket och innan det var han fritidsledare i Järfälla. Liksom sin föregångare Roland Grip arbetar han heltid som oppositionsråd.
– Oppositionen ska vara lite av en revisor för majoriteten, kontrollera att besluten gagnar medborgarna och kunna erbjuda alternativa lösningar och driva vår politik så långt som möjligt. Men det är ett bra klimat mellan oppositionen och majoriteten i Sollentuna, vi kan tala och samarbeta med varandra, säger Freddie.

Hur skulle politiken se ut om socialdemokraterna satt i majoritet?
– Några stora omvälvningar är det inte tal om men vi skulle omprioritera resurser mot förebyggande verksamhet, bygga fler hyresrättslägenheter och motverka överetableringar inom skolan. Idag har vi 600 fler skolplatser än vad som behövs. De kommunala bolagen, Sollentunahem och Sollentuna Energi, skulle inte hotas av utförsäljning.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61