Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Gymnasieskolorna rättar sig efter Skolverkets kritik

I våras riktade Skolverket kritik mot Sollentunas bägge gymnasieskolor, Rudbecksskolan och Sollentuna Fria Gymnasium, i olika tillsynsrapporter. Nu har gymnasieskolorna i Sollentuna rättat till bristerna.

Rudbecksskolan och Sollentuna kommun kritiserades bland annat för att ha tillämpat skollagen felaktigt. Elever på nationella program har kunnat hoppa över till ett specialutformat program genom att byta ut något eller några svåra kurser mot lättare för att höja meritvärdet i slutbetygen. Därför gick, enligt Skolverket, elevernas rätt till en likvärdig utbildning förlorad.
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Rudbecksskolan har åtgärdat alla punkter i Skolverkets kritik. Bland annat kommer vi i fortsättningen att tillämpa en striktare syn när en elev vill byta ut ämnen. Skolverket skulle ha följt upp inspektionen av Rudbecksskolan i september men än så länge har de inte hört av sig, säger gymnasiechefen Leif Hildebrand.
Sollentunajournalen kontaktade Skolverket för att få reda på när ett svar kan väntas men fick bara beskedet att det är mycket att göra nu och de inte vet när de kan svara på om Rudbecksskolans åtgärder är tillräckliga.
– Vi hoppas kunna ge besked i höst, sa Susanna Åhgren på Skolverket

Fria gymnasiet godkända
Sollentuna Fria Gymnasium, som är en fristående skola där kommunen inte har något tillsynsansvar, kritiserades bland annat för att skolan inte erbjöd skolhälsovård, att skolan saknade kvalitetsredovisning, att skolan lagt ut naturkunskapsundervisningen på entreprenad till Naturskolan samt att skolan inte uppfyllde skollagens krav på kurser, kursplaner och betyg.
Sollentuna Fria Gymnasium ligger nära Sollentuna centrum och har en kulturell inriktning med estetiskt, media- och samhällsvetenskapligt program. Skolans rektor Katarina Forste säger att de tagit kritiken på största allvar och snabbt rättat till bristerna men att kritiken låter värre än det i verkligheten är.
– När det gäller exempelvis skolhälsovård behövde friskolor tidigare inte ha någon egen skolhälsovård. Vi valde ändå att ha en kurator, det var inom den professionen vi såg att eleverna hade de största behoven. Nu har vi även anställt en skolsköterska.
Kritiken som gällde kursplaner och betyg handlar enligt Katarina om formuleringar i skolans betygskriterier och tolkningar av skollagen. Enligt Skolverket ska inte närvaro, flit, ambition, läxläsning och lektionsarbete ligga till grund för betygssättningen.
– I våra betygskriterier hade vi skrivit att det fanns närvarokrav i vissa ämnen för att eleverna skulle få godkänt betyg. Närvaro får inte vara ett krav för att få godkänt i ett ämne enligt gymnasieförordningen. Nu har vi tagit bort denna formulering men att inte kräva närvaro kan innebära att man gör eleverna en björntjänst, menar Katarina.
Skolverket har även blivit nöjda med Sollentuna Fria Gymnasiums kvalitetsredovisning och att skolan anställt en egen lärare i ämnet naturkunskap istället för att som tidigare förlägga naturkunskapsundervisningen hos Naturskolan på Järvafältet.
– Tyvärr kan vi inte längre anlita Naturskolan, avslutar Katarina Forste.


Katarina Forste, rektor för Sollentuna
Fria Gymnasium.

Leif Hildebrand, gymnasiechef för Rudbecksskolan.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61