Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna handlar miljömärkt

Sollentuna kommun tillhör de 14 procent av Sveriges kommuner som använder sig av EU-blomman när det gäller upphandling. Det visar en undersökning gjord av Sveriges konsumentråd.

– Vi använder oss av EU-blomman eller refererar till godkända miljökriterier i våra krav och vi tillämpar de EU-regler som gäller för vår verksamhet. EU-blomman är användbar  när det gäller de flesta  varuslag. Jag är förvånad över att inte fler kommuner gör på samma sätt, säger kommunens  upphandlingschef Carl Erik Lindh, som samtidigt framhåller att miljöhänsynen  alltid avvägs mot  pris och kvalitet i de upphandlingar som Sollentuna gör.

Sveriges konsumentråd har frågat alla svenska kommuner om de använder EU-blomman när de gör upphandlingar. 166 kommuner har besvarat enkäten och av de kommuner som svarat med ja eller nej säger endast 19 stycken att de använder sig av denna miljömärkning.

EU-blomman har satt upp kriterier för märkning av 21 olika produktgrupper, bland annat färger, lacker och golv.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61