Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Knistakomposten kvar till årsskiftet


Man kan fortfarande hämta komposterad jord vid Knista i Häggvik.

Anläggningen kommer att stängas vid årsskiftet på grund av att platsen ligger på eftertraktad exploateringsmark som snart kommer att bebyggas. Nu pågår efterforskningar var en ny kompostanläggning kan ligga.

Knista trädgårdskompost i Häggvik är mycket uppskattad bland kommunens villaägare. Här kan man lämna sitt trädgårdsavfall och hämta färdigkomposterad jord. En solig dag i slutet av oktober är Birgit och Bo Jacobson från Helenelund på Knista och slänger höstens trädgårdsavfall.

– Vi har kört hit fyra släpkärror med löv och det återstår väl två innan vi är klara. Det är svårt att själv kompostera eklöv, de multnar så sakta och i år har växtligheten varit frodigare än vanligt, säger Bo Jacobson. Den här anläggningen är jättebra, synd att den ska stängas.

Knista trädgårdskompost producerar flis till förbränning och komposterad jord. 2003 levererade anläggningen 5400 kubikmeter flis till olika värmeverk och producerade cirka 2000 kubikmeter jord som hushållen kan hämta gratis.
– Behovet av en sådan här anläggning är stort och egentligen behöver vi ett större område än vi har idag, säger Becke Johansson på Sollentuna kommun som ansvarar för skötseln av anläggningen.

Var en eventuell ny anläggning ska ligga är inte klart när detta skrivs. Ett förslag är att lägga den vid Kolonnvägen väster om E4:an. Passa på att lämna trädgårdsavfall och hämta ny jord innan årsskiftet. Adressen är Knistavägen 16 och öppettiderna är tisdagar, torsdagar och söndagar mellan klockan 11.00 och 19.00.


Bo Jacobson från Helenelund uppskattar att det finns ett ställe att bli av med trädgårdsavfall på.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61