Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Landstinget tar över rehabilitering

Rehabiliteringsverksamheten för äldre organiseras om vid årsskiftet.

Sedan 1996 har kommunen och landstinget samarbetat om rehabilitering för äldre, över 65, under namnet Sollentuna Äldrerehab. Personer som behövt rehabilitering har anmälts till Äldrerehab som antingen gjort hembesök eller så har patienten fått komma till Dagrehab i Edsberg för träning. Det har även funnits 10 rehabiliteringsplatser på Nytorps Samvård för korttidsvård dygnet runt och 10 platser för rehabiliteringspatienter med andrastora vårdbehov.

Birgitta Dunér från landstingets informationsavdelning, Barbro Graeffe rehabiliteringsansvarig i Sollentuna kommun och Auli Pyy Skog, beställare av vård på landstinget organiserar rehabilitering i Sollentuna.


SOLOM, Sollentuna kommuns eget utförarorganisation för vård och omsorg, har skött driften och samarbetet har fungerat väldigt bra. Kommunens omsorgscontroller (revisor) kunde 2002 konstatera att verksamheten fungerade mycket väl och att medarbetarna var uppskattade av såväl vårdtagarna, anhöriga som av andra vårdgivare.

Nu vill landstinget göra om systemet. Landstinget har fattat ett så kallat principbeslut att vården ska vara likvärdig i hela länet. I andra kommuner har samarbetet inte fungerat lika bra som i Sollentuna. Därför övertar landstinget själva skötseln av rehabiliteringsverksamheten från årsskiftet. Då ska alla som behöver rehabilitering, det kan vara efter skador, sjukdomar, operationer eller något annat, vända sig till primärvården. På så sätt ska rehabiliteringen bli på lika villkor oberoende av vilken kommun man bor i, menar landstinget.

Primärvården förstärks
I samband med detta flyttar landstinget över en del av resurserna man tidigare lagt på Äldrerehab till primärvården.
– Vi förstärker primärvården i Sollentuna med en arbetsterapeut. För dem som drabbats av stroke kommer vi att upprätta ett mobilt stroketeam som tar hand om patienternas rehabilitering i hemmen efter sjukhusvistelsen. Där ingår sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och kurator. Dessa ska hjälpa både patienterna och dennes anhöriga. Dessutom ska vi inleda en försöksverksamhet med Intensivrehabilitering vid Sollentuna sjukhus för kroniskt sjuka patienter med en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en dietist, säger Auli Pyy Skog som är beställare av sjuk- och hälsovård med ansvar för rehabilitering på landstinget.

Intensivrehabiliteringen ska serva 14 norrortskommuner i Stockholms län.

Uppsägningar
För dem som bor i kommunens särskilda boenden har kommunen kvar ansvaret för rehabilitering och man behåller även 12 av de tidigare 20 korttidsplatserna. Trots att kommunen även i fortsättningen satsar resurser på rehabilitering tvingas Äldrerehab att minska med nio arbetsterapeuter och sjukgymnaster och Solom tvingas säga upp sju medarbetare, enligt Barbro Graeffe som är chef för Äldrerehab.
– Vi är mycket stolta över vår verksamhet och har investerat så mycket kraft för att bygga upp en kompetent och väl fungerandeorganisation. Vi känner stor sorg över att behöva splittra ett välfungerande team, säger Barbro Graeffe.

Hur väl fungerande rehabiliteringen för äldre blir i fortsättningen få framtiden utvisa och Sollentunajournalen kanske får anledning att återkomma i frågan.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61