Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Förläng Uppsalapendeln!

Det är bra för Sollentuna om Uppsalapendeln, som går mellan Tierp och Knivsta, förlängs ned till Upplands Väsby och förbi Arlanda. Det tycker kommunstyrelsen, som lämnat ett yttrande till Upplands lokaltrafik. Samtidigt vill Sollentuna att man håller ett samråd för att diskutera långsiktiga kollektivtrafikfrågor. Äntligen kan kommunerna i norra Storstockholm utnyttja den spårförbindelse till Arlanda som länge funnits men hittills bara inneburit ökat buller, menar kommunstyrelsen, som vill att alla parter ska samverka för att trafiken ska kunna komma igång under 2006. Det bästa på längre sikt vore om Uppsalapendeln kunde förlängas till Sollentuna centrum där bytespunkt med Tvärspårvägen kunde skapas, menar kommunstyrelsen.


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61