Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Plan mot våld i nära relationer

Fullmäktige har antagit handlingsprogrammet Våld i nära relationer. Visionen är bl.a. att skapa ett samhälle utan våld mot kvinnor, barn och män där de som drabbas tidigt får hjälp och stöd. Målen är att våldet ska minska, att den misshandlade snabbt ska få hjälp och att barn som drabbats ska få hjälp att bearbeta sina upplevelser. Andra mål är att alla berörda myndigheter och personal ska ha kunskap om de problem som kvinnomisshandel, hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning samt våld i samkönade relationer medför. Våldsverkaren, eller den som är på väg att ta till våld, ska få information om behandlingar och ska uppmanas att söka hjälp. Alla kommuninvånare ska ha tillgång till information på olika språk om vilket stöd som finns att få från socialtjänst, polis och andra myndigheter liksom från ideella föreningar och organisationer. Socialnämnden ska ha samordningsansvaret för arbetet.


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61