Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

SIS byggs om för Rh-elever

Barn- och ungdomsnämnden har nu fattat beslut om att de rörelsehindrade eleverna i Turebergsskolan ska flyttas till Sollentuna International School, SIS. Men för att de så kallade Rh--eleverna ska få plats måste skolan byggas om och byggas ut med cirka 600 kvadratmeter. Nämnden föreslår därför att ett förfrågningsunderlag tas fram så att man kan upphandla en sådan ombyggnad.


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61