Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Stinsen blir dubbelt så stort

Fullmäktige har antagit en detaljplan för kvarteret Stinsen och del av Turebergs allé i Häggvik. I och med den nya planen ska Stinsens köpcentrum kunna expandera för att kunna ta upp kampen med köpcentrum som t. ex . Kista, Täby och Farsta. Köpcentret ska bli ungefär dubbelt så stort som det är nu då ytan ökas till 40 000 kvadratmeter.

– Häggvik utvecklas allt mer till en marknadsplats. Willys har redan etablerat sig och ICA Maxi är på väg. I korsningen mellan den nya Norrortsleden och E4:an finns det förutsättningar att skapa ett nytt Kungens kurva norr om stan, säger plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson (fp).

I den nya detaljplanen har man sparat visst utrymme där det eventuellt kan byggas en spårväg, om den planerade tvärspårbanan förlängs från Kista via Sollentuna centrum och Häggvik i framtiden.

Turebergs allé ska byggas ut med stadskvarter. Allén ska ha blandad bebyggelse med både bostäder, handel och kontor och den ska binda samman västra Häggvik med Sollentuna centrum.
På den västra sidan av allén, närmast villabebyggelsen, blir det i första hand bostäder och på den östra sidan både bostäder, kontor och viss handel.

Byggnaderna ska bli mellan tre och fem våningar höga, eventuellt med indragna vindsvåningar, och putsade i ljusa kulörer.


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61