Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Stoppa nattflyget över Rotebro!

Stoppa omedelbart de nattliga överflygningarna av Rotebro! Det kräver kommunstyrelsen, som besvarat ett antal remisser från Luftfartsverket, som skickats ut av länsstyrelsen.

I en övergripande kommentar kräver kommunstyrelsen att antalet överflygningar över Rotebro ska minska betydligt och att man genast ska stoppa överflygningarna nattetid. Kommunstyrelsen har bl.a. besvarat en remiss om flyghöjden över Rotebro. Luftfartsverket föreslår att flyghöjden ska ändras till 1200 meter istället för nuvarande 750 meter när planen flyger in för landning. Sollentuna är positiv till förslaget, men vill veta vilka bullerkonsekvenser ändringen medför. De övriga remisserna berörde bl.a. tidigareläggande av starter från en bana där utflygningen sker över Rosersberg, ett försök med ny navigationsutrustning som gör att man kan testa sneda och kurvade inflygningar samt en förändring i utflygningsmönster som gör att man flyger längre söderut än tidigare över Sollentuna. Kommunstyrelsen har bara synpunkter på de frågor som rör kommunen. det man främst vill veta är om förslagen medför några ändringar av bullersituationen.


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61