Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Valfrihet inom hemtjänsten

Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra en ny upphandling inom hemtjänsten. Upphandlingen ska skapa möjligheter till valfrihet för den enskilde. Valfriheten ska gälla hemtjänst, personlig assistent och ledsagarservice. Den enskilde ska bl.a. få möjlighet att bestämma när, i vilken ordning och på vilket sätt erbjudna insatser ska utföras. Man ska också kunna omprioritera insatser och välja utförare. Utförarna ska få möjlighet att erbjuda särskilda inriktningar och tilläggstjänster.


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61