Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Succé igen för Arkivens dag

Lördagen den 13 november var det dags att öppna landets offentliga arkiv igen, för sjunde året i rad. Alla som ville kunde ta del av de gamla dokument och bilder som finns förvarade och onekligen kan berätta stora delar av vår historia.

I Sollentuna satsade kommunarkivet som vanligt lite extra med föreläsningar, filmvisning och utställningar. Det brukar resultera i många besökare och så även i år, när temat var skolhistoria, med inspiration av Klasroskolans tvåhundraårsjubileum.
– Jag tror vi är uppe i minst förra årets besökarsiffror, 400 – 500 personer, kommenterade kommunarkivarie Annika Holmberg och såg mycket nöjd ut.

Hon själv var ett av dragplåstren, när hon med stor inlevelse och fängslande berättarförmåga beskrev historien från beslutet att öppna Sollentunas första skola, Klasro, år 1804 fram till 1960-talets moderna skolor.

Bland annat berättade hon att Gillboskolan, som byggdes 1910 också fungerade som Sollentunas första banklokal. Och att ”Vapenöfning” fanns med på skolschemat kring första världskriget. Dessutom sa hon att det långt in på 1900-talet var vanligt att skolan ställde upp med både skoutdelning och skolbad för fattiga sollentunabarn.

Gammaldags fiolkonsert
Christina Frohm, från Kulturskolan berättade mer om Klasroskolan och bjöd på tidsenlig fiolkonsert med barn och ungdomar från Klasro fiol.
– Nästa familjevisning av Klasroskolan är den 11 december och då har vi julpyssel, avslöjade hon.
Karin Söderberg hittade moster och mamma på de gamla bilderna.
Både Annika Holmberg och Christina Frohm visade många fina, gamla bilder på skolbyggnader, lärare och elever. Många besökare sökte sina egna rötter:
– Här är min moster och här är min mamma, som var lärarinna först i Kyrkskolan och sedan i Norrviken, berättade Karin Söderberg och pekade på gamla fotografier i en av utställningarna.
Hennes mamma hette Maja Vallqvist och hennes pappa var ingen mindre än Karl-Johan Söderberg, kommunalnämndens ordförande 1928-1942 och Sollentunas förste riksdagsman.

Bullar och brännvin
Den som fick nog av skolor kunde förkovra sig i utställningen Bullar och brännvin med härliga bilder och texter om Jästfabriken. Det var Sollentunas största och mest betydelsefulla industri i 1900-talets Sollentuna och är idag Sveriges enda jästfabrik. Något annat som uppskattades på årets Arkivens dag var en film från höstens kungabesök.
Och den som ville kunde ta en paus i fiket och njuta av utsikten över dagens Sollentuna genom panoramafönstrena.

Karin Söderberg var en av dem som hittade familj och vänner på gamla bilder.


Yves Obreykov bjöd på gammaldags fiolmusik tillsammans med sina kamrater i Klasro fiol.


Christina Frohm underhöll publiken på Arkivens dag med kåseri och fiolmusik.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61